23 Kasım 2017 Perşembe

John Zerzan - Makinelerin Alacakaranlığı: Makalelermakaleler alinti
Daha fazla kitleselleşme, standartlaşma, denklik.

Çabamız, amansızca, şiddetle üzerimize saldıran verili gerçekleri kabul etmeyi reddedişle başlıyor. Modern toplumun giderek daha fazla patolojikleşen durumuyla yüz yüze gelmek: çöken bir fiziksel çevrenin ortasında kitlesel cinayet patlamaları, giderek daha fazla ilaca bağımlı hale gelen bir kitle. Bu girişim, muazzam atalet ve inkar ile birlikte, bağlantısız ve marjinalleşmiş olarak öylece duruyor. Ne var ki gerçek inatçıdır ve yüz yüze geldiğimiz kasvetli durum kadar benzeri görülmemiş bir sorgulamaya yol açar. (sf. 6)

1 Ekim 2017 Pazar

Paul Lafargue - Tembellik Hakkı

Tembellik Hakkı, Karl Marx, Paul Lafargue, Kapitalizm, Burjuvazi

Kapitalist uygarlığın hüküm sürdüğü ulusların işçi sınıfları tuhaf bir deliliğin esiri olmuşlar. Kederli insanlığa yüzyıllardır işkence eden bireysel ve toplumsal sefaletler de bu deliliğin peşinden geliyor. Bu delilik, çalışma aşkıdır; bireyin ve evlatlarının yaşamsal güçlerini tüketmeye dek varan çalışmanın can çekişen tutkusudur. Rahipler, iktisatçılar ve ahlakçılar ise, bu zihniyet sapmasına karşı çıkmak yerine, çalışmayı pek kutsal göstermeyi görev bildiler. (sf. 9)

26 Eylül 2017 Salı

John Zerzan - Gelecekteki İlkel (Geniş Özet)


gelecekteki ilkel analiz, alinti

İçinde bulunduğumuz genel durum kötüleştikçe, bizler de giderek daha fazla olguyu sorgulamaya başlıyoruz. Artık dayanılmaz bir düzeye ulaşmış olan toplumsal koşullar, sorunların kaynağını görebilmek için, çok daha derinlere bakmamızı gerektiriyor. Bu seçkide savunmaya çalıştığım düşüncelerin odak noktası, günümüzün globalleştirici kültürü içinde yaşamın dehşet verici bir Ölüm Bölgesi haline getirilmesinin nedenlerinin ve çözümlerinin bir hayli derinlerde olduğu gerçeğidir. (sf. 6)

1 Ağustos 2017 Salı

Fyodor Dostoyevski - Yeraltından Notlar

klasikler dostoyevski

Ben gerçekten kötü bir insan değilim. Ne aksi bir adamım, ne  uysal; ne namuslu, ne alçak, ne de onurlu biriyim. Ne kahramanım, ne de bir korkak. Hiçbir şey olamadım. Şimdi ise köşeme çekildim. Bir yandan akıllı insanların bir baltaya sap olamayacaklarını ve yaşamda başarılı olanların sadece aptallar olduğunu düşünerek avutuyorum kendimi. XIX. Yüzyılın insanı öncelikle iradesiz olmalıdır, hatta buna zorunludur. Becerikli, iradeli bir insan oldukça dar kafalıdır. (sf. 8)

17 Haziran 2017 Cumartesi

Ali Sefünç - 'Herşey Dahil' Türkiye


türkiye geçmişi üzerine kitap

Mucizelere bağlı kalmıştık. Birgün birileri gelip bizi kurtaracaktı. Ve biz bize benzeriz idi, böyle yaşamak çok sorun çıkarmıyordu. Batılı bizim aklımızı çeliyordu, biz sonuçta bir çaresini bulacaktık. Ama sonuçta çaresini bulamadık. Geldiğimiz noktada, ülkenin yarısından çoğu ağır bir yoksulluk çekiyor, sağlık sistemi çökmüş durumda, eğitim sistemi içler acısı bir halde. (sf. 10, Cezmi Ersöz Önsöz)

22 Mayıs 2017 Pazartesi

Milan Kundera - Yavaşlık


milan-kundera-kitap-yavaslik

Motosikletinin üzerine yumulmuş giden insan bu gidişin somut bir saniyesine verir kendini yalnızca; geçmişten ve gelecekten kopmuş bir zaman parçasına tutunur; zamanın sürekliliğinden kopmuştur; başka bir deyişle, esrime durumundadır; bu durumda yaşı, karısı, çocukları, kaygıları umurunda bile değildir, unutmuştur onları, bu nedenle korkmaz, çünkü korkusunun kaynağı gelecektedir ve gelecekten kurtulmuş bir insan için korkacak bir şey yoktur. (sf. 10)

9 Nisan 2017 Pazar

Ted Kaczynski - Ahmaklar Gemisi Hikayesi

Ted Kaczynski - Ahmaklar Gemisi

Bir zamanlar, bir geminin kaptan ve zabitleri kendi denizciliklerini çok beğenir ve kendilerine çılgınca hayran olurlardı. Gemiyi kuzeye çevirdiler ve tehlikeli buzullarla karşılaşıncaya kadar yol aldılar. Kendilerine yalnızca denizcilikteki ebedi başarılarını gösterme fırsatı vermek için kuzeye doğru çok daha tehlikeli sularda yol almaya devam ettiler.

15 Mart 2017 Çarşamba

Işık Ergüden - Sessizliğin Anarşisi


Işık Ergüden Alıntı ve Epigraf


Bu dünyadan ve dünyadaki varlıktan memnun olmamak; üstinsanı, insanın sahici ya da yabancılaşmamış halini, olmayan insanı aramak; teorilerle, pratiklerle, varlığı -ideal varlığı- yarına, geleceğe taşımak; geleceği, geleceğin geleceğini tahayyül etmek, ama tüm bunları, şimdiki zamanda, bu dünyada, mevcut halle yaşamak… (sf.9)

13 Mart 2017 Pazartesi

Henry James - Daisy Miller

 


Gelgelelim bu imkânsızlık, ne varoluşsal bir imkânsızlık ne de aşkın zaten mümkün olmadığı yollu bir ‘felsefenin’ öyküye yansıması. Henry James Daisy Miller’da iki insan arasındaki ilişkinin son tahlilde sınıfsal bir ilişki, daha doğrusu sınıf engellerine çarpabilecek bir ilişki olduğunu söylüyor; tabii iki cins iki ayrı sınıfa mensupsa. 

8 Mart 2017 Çarşamba

Wilhelm Reich - Dinle Küçük Adam

Wilhelm Reich

“Küçük adam,” istedikleri gibi yönetmeleri için kendini iktidara teslim ediyorsun. Sonra da kalkıp ağzını açmıyorsun. En kötü eğilimlerle yüklü güçlere ya da güçsüzlere kendi adına konuşabilme yetkisini veriyorsun. Ve bir kez daha aldatıldığının ayrımına vardığın zaman çok geç kalmış oluyorsun.

20 Şubat 2017 Pazartesi

Cem Şancı - Yalnızlık Doktorası

Cem Şancı Kitap


İşte bugün dahi hayal edilmesi çok zor olan bu dev şöhretin sahibi bir yazarın, padişah tarafından dergisi kapatıldıktan sonra bile çok kolayca başka ortamlara akıp şöhretinin kaymağını yemesi mümkünken dünyanın en zengin aileleri arasında yer alan Osmanlı Burjuvasının Boğaz’daki yalılarında ara vermeksizin düzenlenen dumanlı davetlerde ya da cıvır cıvır dilberlerin musiki eşliğinde kıvrıla kıvrıla göbek attığı, gerdan kırdığı, şarabın su gibi aktığı alemlerde sefaya doyma imkanı varken, tüm bunları bırakıp küçük, izbe ve üstelik şehre çok uzak bir Rum balıkçı köyü olan Ayastefanos’ta niçin kocaman bir köşk yaptırdığını ve oraya taşınmaya karar verdiğini kimse anlayamıyordu. (sf. 12)

21 Ocak 2017 Cumartesi

Mehmet Celal - Küçük Gelin

Mehmet Celal Yazar

Evde bulunan politik içerikli, Padişah II. Abdülhamid aleyhine yazılardan dolayı resmi makamlarla başı yeniden derde girdi. Onu kurtarmak için, delirdiği söylenerek bir süre için akıl hastanesine yatırdılar.
Peder hiddetli dâdâr-ı hale hayran valide ma’tüh
Bu esbâbı cûnûnu seyreden divane olmaz mı?
-Baba öfkeli, şimdiki hükümdara(II.Abdülhamid) hayran, anne bunamış.
 Bu delirme nedenlerini seyreden, çıldırmaz mı? - (Önsöz, Ahmet Rasim’in anısından)